Aliança Humanitària per a l’alimentació Infantil

La Creu Roja llança una gran Aliança Humanitària per aconseguir suport social en favor de l’alimentació infantil

Més Informació: www.ellsnopodenesperar.org

7è Observatori: L’afectació de la crisi en la salut de les persones

La Creu Roja a Catalunya presenta aquest dijous, 25 de setembre, el 7è estudi del seu Observatori de Vulnerabilitat, titulat “L’impacte de la crisi en la salut de les persones”

Més Informació: www.creuroja.org

Teleassistència Domiciliària (TAD)

El servei de Teleassistència Domiciliària (TAD) proporciona a les persones usuàries una atenció personalitzada les 24 hores al dia.

Més Informació:
teleassistencia.creuroja.org/

Servei de Localització de Persones (LOPE)

Localitzador GPS per a persones malaltes d’Alzheimer i altres deterioraments cognitius en fase lleu i moderada.

Més Informació:
http://lope.creuroja.org/ca/teleassistencia-mobil/