Campanyes

La Creu Roja realitza tasques d’ajut humanitari i projectes socials en diferents àmbits, com ara la gent gran, la infància, la cooperació internacional o la immigració. En aquest sentit, són moltes les campanyes i projectes que es porten a terme amb diferents intencions i objectius.

Entre les campanyes de la Creu Roja, figuren campanyes de sensibilització sobre una àrea concreta, com ara la salut o les necessitats dels països en vies de desenvolupament, i d’altres més genèriques adreçades a la captació de voluntariat i socis i sòcies, o bé a la captació de fons destinats als projectes humanitaris de la institució.

or

Sorteig d’Or

Amb l’objectiu de recollir fons per finançar l’acció humanitària de la institució, la Creu Roja celebra cada any aquest sorteig i posa en marxa una campanya per promoure la venda de butlletes i difondre, alhora, les activitats de la institució. La recaptació del sorteig es destina a finançar els projectes socials i humanitaris de la Creu Roja. Més informació.

 

acciohumanitaria

Acció Humanitària, una resposta coordinada

Amb aquesta exposició, l’entitat vol mostrar el recorregut de l’acció humanitària, des que es produeix un desastre o una situació d’emergència fins que l’ajuda arriba a les persones damnificades. Més informació.

 

somnit

SOM.NIT: Més de 10 anys actuant

Projecte d’acció directa d’informació, prevenció i reducció de riscs associats al consum de drogues en espais d’oci nocturn i consum, fomentant la llibertat i l’autonomia personal. Més informació.

 

prevenir

Prevenir és viure

Es tracta d’una campanya estratègica de prevenció d’accidents de la amb el que es coneix com a “prevenció secundària” dels sinistres o urgències, la finalitat és reduir al màxim les conseqüències d’aquests accidents. Més informació.

 

onada de fred

Onada de fred

Aquesta campanya emmarcada dins els programes de Gent Gran i Atenció a la Dependència, consisteix en la posada en marxa d’un programa social d’atenció a les persones més vulnerables als canvis de temperatura, que precisen una atenció complementària a les que realitzen els serveis socials comunitaris i locals. Més informació.

 

onada de calor

Onada de calor

Conjunt d’accions destinades a minimitzar l’impacte de les altes temperatures entre la població i, especialment, entre col·lectius vulnerables com ara la gent gran. Més informació.

 

nevades i glaçades

Nevades i glaçades

Conjunt d’accions destinades a minimitzar l’impacte de la neu i el gel entre la població i, especialment, entre col·lectius vulnerables com ara la gent gran. Més informació