Fes-te’n soci o sòcia

Tú també pots ajudar a la Creu Roja com a soci o sòcia a través d’una aportació econòmica que permet atendre als col.lectius més vulnerables, així com a desenvolupar els projectes humanitaris de la institució.

Pas 1: Registre d’alta
Has d’omplir el formulari d’alta indicant-nos les teves dades i la quota amb la què has pensat col.laborar per començar .

Pas 2: Confirmació
Quan l’oficina rebi el teu formulari, comprovarà que tot és correcte i es posarà en contacte amb tu per comunicar-te la teva admissió com a soci de la Creu Roja. Per aquest motiu, és necessari que ens puguis facilitar un mòbil o bé un correu electrònic. Així, automàticament, rebràs un missatge que confirmarà la inscripció com a soci de la Institució.

En el cas de no facilitar cap de les dades esmentades, es tramitarà l’alta i es generarà el primer rebut per la primera setmana del mes següent. Aproximadament cinc setmanes més tard rebràs al teu domicili una carta de benvinguda amb el teu carnet que t’acredita com a soci de la Creu Roja.

Gestiona les teves dades

Certificat d’aportacions

Informació Relacionada

Enllaços:

 

FAQ

Pregunta: Quina és la quota mínima?

Resposta:

  • Persones Físiques: la quota mínima anual recomanada és de 36€. La quota mitja actual està al voltant dels 63€.
  • Persones Jurídiques: la quota recomanada és de 150€.

Pregunta: Puc pagar la quota cada mes?

Resposta: Pots escollir la periodicitat de pagament de la teva quota, bé sigui mensual, trimestral, semestral o anual. En el cas de periodicitat mensual és recomanable que l’import mínim del rebut sigui al voltant de 10€.

 

Pregunta: Puc domiciliar els meus rebuts al banc?

Resposta: Efectivament, pots ordenar al teu banc que atengui els rebuts al teu nom girats per la Creu Roja. És la única forma de pagament de la teva quota que actualment té prevista per la Creu Roja.

 

Pregunta: Quan es realitza el càrrec bancari?

Resposta: La primera setmana del mes següent a la subscripció. No obstant, es pot sol·licitar que el primer càrrec es faci en un mes que no correspongui amb l’immediat a la subscripció.

 

Pregunta: Com es renova la meva subscripció?

Resposta: La renovació és automàtica excepte els casos en què la persona sol·liciti la modificació o anul·lació de les seves aportacions.

 

Pregunta: Tinc algun tipus d’avantatge fiscal per col·laborar amb la Creu Roja?

Resposta: Si es tracta d’una persona física, l’Impost de la Renda de les Persones Físiques preveu una deducció del 25% de les seves aportacions. En el cas de persones jurídiques, tu pots deduir-te’n el 35% de l’import del donatiu sobre la quota íntegra de l’Impost de Societats.
La qüantitat deduïble no superarà el 10% de la base impositiva, podent deduir-se les qüantitats excedents en exercicis posteriors fins a un màxim de 10 anys.
Veure Llei 49/2002.

Molt Important: per a poder desgravar és imprescindible que disposis del teu Número d’Identificació Fiscal o Codi d’Identificació Fiscal, segons el cas.

Pregunta: A quin tipus de programes destina la Creu Roja les meves aportacions?

Resposta: La Institució humanitària empra els donatius o aportacions que realitzen els socis per materialitzar els projectes. És a dir, les aportacions permeten que els nostres voluntaris i col.laboradors desenvolupin l’activitat i donin continuitat als programes destinats als col·lectius més desafavorits.

 

Pregunta: Puc rebre informació més detallada de les activitats que realitza la Creu Roja?

Resposta: El soci i sòcia està permanentment informat mitjançant els diferents canals de comunicació que la Institució posa al seu servei. Revistes, newsletters, notícies destacades a través de la pàgina web. En cas de dubtes o de necessitar informació complementària sobre l’activitat de l’entitat, et pots dirigir a la teva assamblea de la Creu Roja per tal de resoldre totes les teves preguntes.