Serveis

teleassistència

Teleassistència Domiciliària (TAD)

El servei de Teleassistència Domiciliària (TAD) proporciona a les persones usuàries una atenció personalitzada les 24 hores al dia els 365 dies l’any dins del seu domicili amb l’objectiu de mantenir al màxim la seva autonomia personal. Tan sols pitjant un botó, els usuaris poden contactar telefònicament amb la Creu Roja per si pateixen alguna emergència. A més, la TAD és també un servei preventiu i social que ofereix companyia i seguiment a moltes persones que sovint viuen soles. Més informació.

teleassitència mòbil

Teleassistència Mòbil (TAM)

Servei que dóna una resposta immediata en qualsevol situació d’emergència, principalment fora del domicili, gràcies a un localitzador GPS. Funciona les 24 hores i els 365 dies de l’any. Més informació.

lope

Servei de Localització de Persones (LOPE)

Localitzador GPS per a persones malaltes d’Alzheimer i altres deterioraments cognitius en fase lleu i moderada. Més informació.

prevenció terrestre

Prevenció i Assistència terrestre i aquàtica

Els llocs i esdeveniments on es concentren un gran nombre de persones són escenaris on actuar per garantir la seguretat i l’atenció sanitària en cas de necessitat. D’una banda, amb mesures preventives per evitar situacions de risc, i de l’altra amb intervencions sanitàries quan sigui oportú.

intervenció immediata

Intervenció immediata en emergències

Les persones víctimes de catàstrofes o accidents necessiten una resposta ràpida en atenció de socors, assistència sanitària i suport psicològic i emocional. La Creu Roja manté un acord amb la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat a través del qual, quan s’activa un pla d’emergència a Catalunya, col·labora garantint els serveis bàsics de les persones afectades i dóna suport a la resta de cossos operatius.

 • ERIE Intervenció psicosocial: Atenció immediata per a damnificats i familiars en situacions de catàstrofes i accidents, tant a Catalunya com a la resta del món. Integrat per 250 persones entre professionals de la psicologia, la medicina, la infermeria, el treball social o el socorrisme.
 • ERIE Rastreig i recerca amb gossos: Tasca de localització de persones desaparegudes a través d’un equip de voluntaris i gossos ensinistrats.
salut

Sensibilització per la salut i els hàbits de vida saludables

La millora manera d’actuar per promoure la salut és la prevenció. Les campanyes de sensibilització se centren en la prevenció d’accidents de trànsit, domèstics, d’oci o escolars; activitats per prevenir la transmissió de malalties transmissibles i no transmissibles; i també en accions en favor de la salut i dels hàbits de vida saludables.

Catàstrofes i accidents,esdeveniments massius, platges… l’actuació en matèria de primers auxilis és un dels senyals d’identitat de la Creu Roja des dels seus orígens. Entenent que la qualitat dels serveis que oferim és un dels fonaments per a la construcció d’una societat més justa, ens comprometem amb la millora contínua.
Els sistemes de gestió de qualitat estan implementats en diferents àmbits d’intervenció, de manera que la institució compta amb:

 • El Sistema de Gestió de la Formació (versió 4).
 • El Sistema de Gestió de Voluntariat (versió 5).
 • El Sistema de Gestió del Pla d’Ocupació (ONG amb Qualitat).
 • El Sistema de Gestió del Projecte de Teleassistència (versió 12).
 • El Sistema de Gestió de la Promoció, Disseny, Desenvolupament i Execució dels Programes d’Inserció Laboral (versió 5).

Aquests sistemes estan certificats, alguns internament i d’altres externament, seguint la normativa ISO. El sistema de gestió de qualitat de la Creu Roja segueix els criteris de l’Associació de Normalització i Certificació (AENOR), la responsable d’adaptar les normatives internacionals ISO a l’àmbit estatal. Al llarg de 2009, la institució s’ha adaptat i ha desenvolupat la normativa UNEEN ISO 9001:2008, que recull nous estàndards estatals de gestió de qualitat, els quals es van revisant periòdicament per millorar el sistema de manera contínua. L’aplicació de les directrius de gestió de qualitat als diferents àmbits d’intervenció de la Creu Roja a Catalunya depenen de la Comissió Autonòmica de Qualitat, integrada per la direcció de la institució, la direcció de tots els àmbits d’intervenció i les quatre coordinacions provincials.

La gestió de qualitat de la Creu Roja, acreditada per ONG Benchmarking

Durant l’any 2009, la Creu Roja va obtenir el certificat ONG Benchmarking de la Société Générale de Surveillance, SA (SGS), que acredita la transparència i la responsabilitat dels seus projectes i actuacions. La Creu Roja va obtenir aquest certificat oficial en superar l’auditoria d’una autoritat independent, que va analitzar la gestió de la institució a partir d’una metodologia d’avaluació global, basada en estàndards i criteris de bones pràctiques d’agències i organitzacions internacionals.

En concret, es va analitzar la gestió de la Creu Roja sota quatre perspectives diferents:

 • Les bones pràctiques de la Institució.
 • Les expectatives dels donants.
 • Els sistemes de gerència.
 • Els mecanismes de millora contínua.

Per a la valoració de les bones pràctiques, s’ha analitzat  l’activitat de la Creu Roja en les nou dimensions següents:

 • Els òrgans de govern (composició i funcionament).
 • El marc estratègic de l’organització.
 • La integritat en la gestió.
 • La comunicació, advocacia social i imatge pública.
 • La gestió de recursos humans.
 • La captació de fons, l’assignació dels recursos i el control financer.
 • Les operacions.
 • Els resultats assolits.
 • La millora contínua.

Els criteris per concedir aquest certificat es basen en la norma NGO Benchmarking Standard, auditada i certificada per la SGS, empresa líder mundial d’inspecció, verificació, assaig i certificació. Es tracta de la normativa de referència internacional per determinar les millors pràctiques de transparència i responsabilitat en el món de les ONG i està integrada per un total de 108 criteris d’avaluació. A través del sistema ONG Benchmarking, es desenvolupen auditories exclusivament a les ONG i entitats no lucratives, mitjançant una metodologia que s’adapta a les característiques d’aquestes organitzacions. D’aquesta manera, es vol satisfer la creixent demanda dels interessats en conèixer, a partir d’una valoració independent, la  legitimitat i la integritat de les actuacions de les ONG amb què col·laboren, a més de proporcionar a les mateixes entitats una base per als seus programes de millora contínua.

Més informació a www.creuroja.org (Creu Roja Catalunya)